×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Trafik ve Otopark Yönergesi

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden Çankaya Üniversitesinin kampus alanı içerisinde araç trafiği düzeninin sağlanması ve kapalı-açık otoparkların kullanılma usül ve esaslarının belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri bu yönergenin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

 

Tanımlar

Madde 2-Bu yönergenin uygulanmasında;
Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
Kampus: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampusu ve Balgat Kampusunu,
Araç Tanıtım Pulu: Motorlu araçların Çankaya Üniversitesi personeli ve öğrencilerine ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan pulu,
Misafir Araç Giriş Kartı: Araç Tanıtım Pulu olmayan ancak Üniversiteye ziyarete gelen kişilerin kullandığı araçlar için giriş kapısında ehliyet/kimlik karşılığı alınan kartı,
Araç: Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtları,
Güvenlik Müdürlüğü: Çankaya Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğünü,
Güvenlik Görevlisi: Çankaya Üniversitesinde görev yapmakta olan özel veya resmi güvenlik görevlisini,
ifade eder.

 

Güvenlik Görevlilerinin Trafik ile ilgili Görev ve Yetkileri

Madde 3- a. Yerleşkeye girmeye izinli araçların trafik işaret ve işaretçilere ve trafik kurallarına uygun olarak hareketlerini denetlemek, uyarmak, ihlal belgesi düzenlemek.
b. Personel ve öğrenciler için düzenlenmiş olan otoparklara tahsis edilen statüye uygun park yapılmasını sağlamak, denetlemek, gerekli uyarı ve tedbirleri almak.
c. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemek, trafik suçları ile ilgili olarak Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile her türlü işbirliğinde bulunmak.
d. Kampus alanında trafik akışını olumsuz etkileyen hususları tespit etmek.

 

Uyulması Gereken Kurallar

Madde 4- a. Hız Kuralları: Merkez Kampuste hız sınırı (40) Balgat Kampusunde (30) km/saattir. Kampus sınırları içinde kameralarla kontrol ve denetim yapılmaktadır.
b. Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü: Çankaya Üniversitesi yerleşkesinde YAYALARIN TARTIŞMASIZ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur.

 1. Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
  d. Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
  e. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz.
  f. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz.
  g. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.
  h. Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır.
 2. Araçlar giriş kapılarından Araç Tanıtım Pulu ile 07:00-20:00 saatleri arasında otomatik olarak giriş yapacaklar, 20:00’den sonra ise kampus alanına giriş kapılarından kontrollü giriş yapılacaktır.
  j. Kütüphaneye çalışmak için gelen dış kullanıcılar (Diğer üniversitelere mensup öğrenciler) giriş kapılarından saat:22:00’ye kadar giriş yapabileceklerdir. Saat:22:00’den sonra dış kullanıcıların araçla kampuse girişleri kabul edilmeyecektir. Rektörlük gerek gördüğü zamanlarda belirtilen saat sınırlamalarını değiştirebilir.
  k. Araç tanıtım pulu olup, kaza veya arıza gibi nedenlerle araçlarını kullanamayıp başka araçlar ile gelen öğrencilerin; bu durumu belirleyen bir belge getirmeleri durumunda kampuse başka araçla geçici girişine müsaade edilecektir.

 

Araç Tanıtım Pulu Verilmesi ve Kullanım Esasları

Madde 5- a. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçları ile sürekli giriş yapacak öğrenci, personel ve mezunların otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu alınması zorunludur.
b. Araç tanıtım pulları her yıl yenilenir. Bir önceki yıla ait araç tanıtım pulu taşıyan veya araç tanıtım pulu taşımayan araçların kampuse düzenli ve sürekli girişine izin verilmez.
c. Araç tanıtım pulu öğrencilere her eğitim-öğretim yılı başında verilir ve sadece verildiği yıl için geçerlidir. Araç Tanıtım Pulu; aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek şekilde yapıştırılır. Araç tanıtım pulu sadece istekte bulunulan araçta kullanılmak üzere verilir. Başka araçta kullanmak yasaktır.
d. Geçerliliği devam eden araç tanıtım pulu; araç satıldığında, devredildiğinde veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde sökülerek Güvenlik Müdürlüğüne iade edilmelidir.
e. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için araç tanıtım pulu almak zorundadır.
f. Araç tanıtım pulu taşımayan, ancak misafir olarak gelen araçların Üniversite girişinde “Misafir Araç Kartı-Ziyaretçi Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görünecek şekilde taşımaları gerekir.

 

Park ve Seyir Kuralları

Madde 6- a. Otoparklar; akademik-idari personel otoparkı, öğrenci otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik ve idari personel otoparkına sadece uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.
b. Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve ayrıca giriş-çıkış yönleri işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini engellememesi için çizgilere ve işaretlere uyulması zorunludur.
c. Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur.
d. Taşıma ve yükleme/indirme amacıyla kısa süreli de olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.
e. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara ve yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlara görevliler tarafından ihlal duyuru uygulaması yapılır.
f. Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park etmesi kesinlikle yasaktır.
g. Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.
h. Üniversitemiz öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerden aracı olanların Yurt Müdürlüğüne araç plakalarını ve araç tanıtım pulu numaralarını kaydettirmeleri gerekmektedir.

 

Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 7- Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar Uygulanan ceza puan sisteminde cezalandırmaktan çok caydırıcı olmak amaçlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi mensupları kampus yollarında araçla dolaşmanın kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu göz ardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.
Kampus sınırları içerisinde ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren asli kusurlu sürücülere süresiz olarak kampus içerisinde araç kullanma yasağı uygulanır. Ayrıca bu yönergede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite Rektörlüğünce belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra Rektörlüğün gerekli görmesi halinde sürücü ceza puanına bakılmaksızın Üniversite Disiplin Kuruluna sevk edilebilir.

 

 1. Ceza Puanları

Özel tanımlanmış ve/veya sadece akademik-idari personel için tahsis edilmiş yerlere park etmek (6) puan,

Ters yönde seyretmek (8) puan,

Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek (3) puan,

Tehlikeli şekilde araç kullanmak (4) puan,

Park kuralı ihlalleri (6) puan,

Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak (4) puan,

Emniyet kemeri veya kask takmamak (2) puan,

Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak (2) puan,

Yasal belgeleri bulundurmamak (2) puan,

Görevlilerin ikazlarına uymamak (3) puan,

Yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermek (8) puan,

Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak (6) puan,

Taşıt pulunu yapıştırmamak (3) puan,

 

 1. Yaptırımlar

Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme Çankaya Üniversitesine kayıtlı sürücülerin tümünü kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Güvenlik Müdürlüğünce Jandarma Trafik Ekibi görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre Güvenlik Müdürlüğünce kampuse alınmayabilirler.

 1. Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı (21) olan sürücünün araç tanıtım pulu (3) ay süreyle iptal edilir. Bu süre içerisinde ceza alan araç kampuse alınmaz. Durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul ve İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir.
 2. İkinci kez (21) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu (1) yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu araç kampuse alınmaz.
 3. Üçüncü kez (21) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu Rektörlük kararı ile (2) yıldan az olmamak üzere iptal edilir ve bu süre içerisinde araç kampuse alınmaz.
 4. Araç tanıtım pulu (1) yıl veya (2) yıl süreyle iptal edilmiş ve bu sürelerin sonunda yeniden araç tanıtım pulu almak üzere başvuran sürücü, 150 TL ücret ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir.

 

 1. Gerektiği hallerde; kişinin ceza puanına bakılmaksızın Rektörlük uygun görülecek bir süreyle, araç sürücüsü olarak kampuse alınmama cezası verebilir veya disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.
 2. Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 12 ve altında olanların ceza puanları silinir ve bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. (12 )puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar. (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam (15) hata puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına (3) hata puanıyla başlar.)
 3. Sürücü belgesi olmayan sürücüler, Jandarma Trafik ekibine teslim edilir ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip kampus dışına çıkarılır.

 

Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar

Madde 8- a. Alkollü araç kullanmak,
b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
c. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,
d. Başkalarını araç ile taciz etmek ve trafik kazasına karışmak,
e. Araç tanıtım pulu sahtekârlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampus’e girmek,

 

Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun Uygulanması

Madde 9- a. Kampus içi trafik kurallarını ihlal edenlere “Trafik Kuralları İhlal Duyurusu” yapılır.
b. Trafik Kuralı İhlal Duyurusu sürücünün kendisine tebliğ edilir, sürücünün tebellüğ etmemesi durumunda; duyurunun “Tebellüğ Eden” bölümüne “İmzadan imtina etmiştir” diye belirtilir ve tebliğ edilmiş varsayılarak sürücünün kayıtlarına işlenir.
c. Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun yapıldığı sırada sürücünün bulunmaması halinde duyuru düzenlenir, düzenlenen duyuru aracın camına takılır ve SMS ile (Ters yönde seyretmek 8 puan gibi) öğrenciye bildirilip, sürücünün kayıtlarına işlenir.
d. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Güvenlik Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan alınan sonuca itiraz etmek isterse dilekçe ile Rektörlüğe yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir.
e. Sürücülere yapılan tüm bildirimler sisteme işlendikten sonra Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veri tabanında bulunan e-posta adresi esas alınarak yapılır. Bu e-posta adresine yapılan bildirimler sürücü tarafından alınmış sayılır.

 

Genel Hususlar

Madde 10- a. Kampus içerisinde meydana gelen trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya trafik şikayetleri 233 10 88/86/87 veya 284 45 00/182/195/385 numaralı telefonlar ile 1088 veya 1086 dahili telefonlara bildirilebilir.
b. Yazılı olarak ise guvenlik@cankaya.edu.tr adresine bildirilebilir.

Trafik Kazası Halinde Alınacak Önlemler

Madde 11- a. Aracınızı tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurup emniyet tedbiri alınız. (Örneğin: İlk olarak reflektör koyunuz)
b. Güvenlik Müdürlüğüne 284 45 00/182/195/385 ve Sağlık Merkezine 233 12 81 kazayı bildiriniz.
c Aracınızı kaza yaptığı hali ile olduğu gibi Güvenlik elemanı gelinceye kadar bırakınız. Ancak, yaralanma halleri dışında, yalnız maddi hasar oluşması durumunda, diğer araç sürücüsü ile anlaşırsanız fotoğraf çekme ve kroki çizimini müteakip aracınızı çekebilirsiniz.
d. İstendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgeleri vermeye hazır olunuz.
e. Kaza yerinden Güvenlik elemanı gelinceye kadar ayrılmayınız.

 

Yürürlük

Madde 12- Bu yönerge Üniversite Senatosunun kabulü, Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Mütevelli Heyet K.T / No : 2015 /18

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2015